Συζήτηση και λήψη άπόφασης στη Βουλή για το ψηφισμένο νομοσχέδιο της Συνθήκης της Λισαβώνας, σύμφωνα με το άρθρο 116 του ΚτΒ

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008
Πρόσφατα Video Δείτε όλα τα Video εδώ...
Δείτε όλα τα Video εδώ...
Facebook Twitter Flickr Youtube Rss
Created by e-dinet