Φωτογραφικό Αρχείο
Ομιλίες στη Βουλή
  • Ο κ. Τζαβάρας στο βήμα της Βουλης
  • Ο κ. Τζαβάρας στο βήμα της βουλής
  • Ο κ. Τζαβάρας Πρόεδρος της επιτροπής για τις γερμανικές αποζημειώσεις
  • Ο κ. Τζαβάρας στο βήμα της βουλής

 

Facebook Twitter Flickr Youtube Rss
Created by e-dinet