Κώστας Τζαβάρας: Κατάθεση τροπολογίας ,για να περιέλθει στο Δήμο Αρχ. Ολυμπίας το πρώην Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ"

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» , κατέθεσε σήμερα στη βουλή ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΝΔ  Κώστας Τζαβάρας  , την οποία συνυπογράφουν και οι βουλευτές του Νομού Κατρίνης και Κοντογιάννης, προκειμένου   να δοθεί η  δυνατότητα ανάπτυξης και  αξιοποίησης του πρώην ξενοδοχείου ‘’ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ’’ από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα της ανάπτυξης και της αξιοποίησης από την τοπική κοινωνία ακινήτου το οποίο είχε διατεθεί κατά κυριότητα στην «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε» (ΕΤΑΔ ΑΕ), πρώην « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» ( ΕΤΑ Α.Ε. ). Αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και προωθήσει την αξιοποίηση του κτιρίου. Παράλληλα δε θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας και την τοπική κοινωνία, αφού ήδη ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προσανατολίζεται να το χρησιμοποιήσει ως εκπαιδευτικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων ( υπάρχει μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιρίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών )

ΑΡΘΡΟ
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το ακίνητο που αναφέρεται και περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα ιδιοκτησίας της ‘’ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε’’ ( ΕΤΑΔ Α.Ε.), πρώην ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.’’ (ΕΤΑ Α.Ε. ), του οποίου την εκμετάλλευση ασκεί η ‘’ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε’’ (ΕΤΑΔ Α.Ε. ) πρώην ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.’’ ( ΕΤΑ Α.Ε. ), περιέρχεται κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας , ο οποίος υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση της ‘’ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.‘’ (ΕΤΑΔ Α.Ε. ) πρώην ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.’’ ( ΕΤΑ Α.Ε. )


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ :ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΟ: ξενοδοχείο ‘’ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ’’
ΕΜΒΑΔΟΝ: 17000 τμ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας εδαφική έκταση εμβαδού 17000 τμ , μετά ξενοδοχειακής εγκατάστασης στην οποία στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Αρχαίας Ολυμπίας.
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

2. Για το ακίνητο ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ Α.Ε που μεταβιβάζεται κατά κυριότητα στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας , μεταγράφεται στο οικείο βιβλίο Μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού γραφείου το σχετικό απόσπασμα απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. , το οποίο αποτελεί τον μεταγραπτέο τίτλο και συνοδεύεται από σχετική περίληψη μεταγραφής του εν λόγω ακινήτου. Η μεταβίβαση του παραπάνω ακινήτου στον αναφερόμενο δήμο και η μεταγραφή του σχετικού αποσπάσματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου, ως και κάθε πράξη εκκαθάρισης, απαλλάσσεται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Facebook Twitter Flickr Youtube Rss
Created by e-dinet