Κώστας Τζαβάρας: Ο Ναός του επικούριου Απόλλωνα ανήκει στο Νομό Ηλείας

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Στο υπ’ αριθμ. 437/10-9-2009 ΦΕΚ έχει καταχωριθεί υπό τον τίτλο «Διορθώσεις Σφαλμάτων» η αντικατάσταση ενός τμήματος του κειμένου της υπ’ αριθμ. ΑΡΧ/Α1/Φ07/44671/1836/5-11-1986 (ΦΕΚ 837/Β’/4-12-86) απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, που αφορά την κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της ευρύτερης περιοχής του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας Ν. Ηλείας, με το τέχνασμα της δήθεν «ορθής επανάληψης» στο νέο (διορθωμένο) κείμενο της απόφασης οι Βάσσες (δηλ. το τοπωνύμιο του Ναού) αναγράφονται ως ανήκουσες στον Δήμο Είρας Ν. Μεσσηνίας.

Με αυτή την τεχνική επιχειρήθηκε να μεταφερθεί ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα από την Φιγαλία του Νομού Ηλείας στον Νομό Μεσσηνίας. Είναι όμως τόσο τερατώδης η παρανομία αυτή, ώστε όχι μόνο να στερείται εννόμων αποτελεσμάτων αλλά και υπομνηματίζει κραυγαλέα το ανεκδιήγητο χάλι κάποιων δημοσίων υπηρεσιών.

Πράγματι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3469/2006 προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η διόρθωση σφαλμάτων που έχουν εμφιλοχωρήσει σε πράξεις που δημοσιεύονται κατά νόμον στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα με βάση την διάταξη της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου διορθώσεις σφαλμάτων γίνονται δεκτές εφόσον αναφέρονται αποκλειστικά σε γραφικά ή λογιστικά σφάλματα. Η διάταξη αυτή είναι σαφής και άρα ανεπίδεκτη άλλης ερμηνείας πλην εκείνης που προκύπτει από την γραμματική της διατύπωση .

Υπό την ισχύ αυτής της διάταξης είναι κραυγαλέα η παρανομία όσων επιχειρήσουν να μετατοπίσουν το ιερό του Επικουρίου Απόλλωνα από την Φιγαλεία της Ηλείας στην Είρα της Μεσσηνίας θεωρώντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα ανάγεται σε γραφικό ή λογιστικό ζήτημα.

Η ένταξη μιας τοποθεσίας (Βάσσες) στα διοικητικά όρια του ενός ή του άλλου νομού (Ν. Ηλείας ή Ν. Μεσσηνίας) δεν αποτελεί γραφικό ή λογιστικό θέμα ώστε να είναι νοητή η εφαρμογή της ως άνω διατάξεως. Η προσχηματική εφαρμογή της διάταξης αυτής για την μεταβολή της διοικητικής ένταξης της τοποθεσίας «Βάσσες» στον Δήμο Είρας προκύπτει και από την ακόλουθη διαπίστωση.

Κατά τον χρόνο έκδοσης της κρίσιμης Υπουργικής Απόφασης δηλ. κατά την 5-11-1988 δεν είχε ακόμη συσταθεί ο Καποδιστριακός Δήμος της Είρας που άρχισε να λειτουργεί μετά την 1η-1-1999.

Κατά συνέπεια ο Υπουργός Πολιτισμού που εξέδωσε την επίμαχη απόφαση αποκλείεται να ανέγραψε σ΄αυτήν εσφαλμένα τις Βάσσες Φιγαλείας Ν. Ηλείας αφού τότε δεν υπήρχε συνεστημένος ο Καποδιστριακός Δήμος Είρας.

Αναμφίβολα τέτοιοι χειρισμοί προδίδουν μία αρπακτική διάθεση των γειτόνων μας Μεσσηνίων που προδίδει μια αναπτυξιακή βουλιμία για την οποία όμως δεν νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πέραν της Νέδας Φιγαλέων και Ηλείων.

Απαιτείται άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και εν αρνήσει της Διοίκησης πρέπει να προσφύγουμε στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Μέχρι τότε οι Ηλείοι δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Θα αποκρούσουμε την προσβολή και θα προστατεύσουμε τα ιστορικά μνημεία του τόπου μας.

Facebook Twitter Flickr Youtube Rss
Created by e-dinet