Ο Κώστας Τζαβάρας στην Διακοινοβουλευτική τηλεδιάσκεψη με θέμα την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust για το έτος 2019, με τη συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 διεξήχθη για πρώτη φορά με τη μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust για το έτος 2019, με τη συμμετοχή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων  (LIBE) του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων.  Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, συμμετείχε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία επηρέασε τη δραστηριότητα του Οργανισμού, για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και του νεοσύστατου θεσμού του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, καθώς και για  τη συνεργασία της Εurojust με τις Τρίτες Χώρες και τις προκλήσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος μετά την αποχώρηση του ΗΒ.

Ο κ. Τζαβάρας, αναφερόμενος στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστήριξε ότι ο νέος θεσμός μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στα ζητήματα  της δικαστικής συνεργασίας, που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Επικαλούμενος δε τη δυνατότητα διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της και σε άλλες μορφές εγκλημάτων, με έντονο διασυνοριακό χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 86 της Συνθήκης της Λισαβώνας, ο κ. Τζαβάρας ρώτησε τον Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη, αν ενδέχεται να συμπεριληφούν στις αρμοδιότητές του νέου θεσμού εγκληματικές δραστηριότητες που προέρχονται από την τρομοκρατία, η οποία  παίρνει τη μορφή μιας ξεχωριστής  απειλής για τους πολίτες της Ευρώπης, λόγω και της δράσης του ISIS. Ο κ. Reynders επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί τρόπους για την επέκταση της εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε θέματα διασυνοριακής συνεργασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Facebook Twitter Flickr Youtube Rss
Created by e-dinet