Κώστας Τζαβάρας: «Αποκαθίσταται η αξιοπρέπεια των πυροπλήκτων»

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Τερματίζεται με νομοθετική ρύθμιση το ενδεχόμενο ανάκτησης των κρατικών εγγυήσεων του 2007 από την Κομισιόν

Έπιασε τόπο η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία του βουλευτή Ηλείας και πρώην υπουργού Κώστα Τζαβάρα για τη νομιμότητα των κρατικών εγγυήσεων που χορηγήθηκαν στα δάνεια των πυροπλήκτων μετά την τραγωδία του 2007 και την ανάγκη να σεβαστεί το κράτος την αξιοπρέπειά τους, καθώς το υπουργείο Οικονομικών προέβη σε νομοθετική ρύθμιση που αποκλείει την ανάκτηση των ενισχύσεων.

Ο Κώστας Τζαβάρας τόνισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 266 του νόμου περί ρύθµισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, μεµονωµένες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν με απόφαση του τότε υπουργού Οικονομικών στις 30 Αυγούστου του 2007, οι οποίες κρίθηκε ότι πρέπει να ανακτηθούν σύµφωνα µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 7 Οκτωβρίου του 2019, µπορούν να υπαχθούν εκ των υστέρων είτε σε κανονισµό για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) είτε στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, εφόσον πληρούσαν τις προβλεπόµενες κατά τον χρόνο χορήγησής τους προϋποθέσεις. Αν η υπαγωγή δεν είναι δυνατή ή δεν καλύπτει το σύνολο του προς ανάκτηση ποσού, τα προς ανάκτηση ποσά µπορούν να συµψηφισθούν µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που προβλέπονται σε µελλοντικό καθεστώς de minimis ενισχύσεων.

Ο Ηλείος βουλευτής επισήμανε ότι οι εγγυήσεις που δόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο το 2007 δεν συνιστούν επ΄ουδενί λόγo περάνομη κρατική ενίσχυση, διότι είναι γνωστό τοις πάσι πως το Ελληνικό Δημόσιο με την παροχή της εγγύησής του για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, είχε αποφασίσει την οικονομική στήριξη των πυροπλήκτων, είτε γιατί έχασαν συνανθρώπους τους, είτε γιατί καταστράφηκε η περιουσία τους, είτε γιατί μειώθηκε σημαντικά ο τζίρος των επιχειρήσεών τους λόγω του κλονισμού της τοπικής οικονομίας από τη θεομηνία.

Υπό τα δεδομένα αυτά, υπογράμμισε, δεν μπορεί η παροχή των κρατικών αυτών εγγυήσεων να θεωρείται ανεπίτρεπτη κρατική ενίσχυση που παραβιάζει τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού, όταν μάλιστα προβλέπεται από  το άρθρο 107 της Γενικής Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι κρατικές ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών από θεομηνίες είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και εξαιρούνται από τις κρατικές ενισχύσεις. Πρόσθεσε δε, ότι ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδόθηκε το 2014, ορίζει με σαφήνεια ότι οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από φυσικά αίτια θα πρέπει να θεωρούνται γεγονότα που συνιστούν θεομηνία.

«Με απόφαση της κυβέρνησης τερματίζεται οριστικά η παράλογη απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητήσει επιστροφή των ενισχύσεων, επιδεικνύοντας αδιαφορία προς τους Ηλείους πολίτες που βίωσαν επώδυνα την τραγωδία του 2007. Είναι θετικό το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών κατανόησε και αποδέχθηκε τα επιχειρήματά μου με τη συγκεκριμένη διάταξη. Οφείλουμε να σεβαστούμε την αξιοπρέπεια των πολιτών που δεινοπαθούν από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, να τιμήσουμε τις κρατικές αποφάσεις προστασίας των πυροπλήκτων και να μετριάσουμε τα προνόμια των τραπεζών», δήλωσε ο Κώστας Τζαβάρας.


 

Facebook Twitter Flickr Youtube Rss
Created by e-dinet