Η Ηλεία

» Αρχαιολογικοί χώροι - Αρχ. Ολυμπίας

Γρήγορη μετάβαση :

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, από τα σημαντικότερα της Ελλάδας, παρουσιάζει τη μακραίωνη ιστορική εξέλιξη ενός από τα λαμπρότερα ιερά της αρχαιότητας, που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα των θεών και των ανθρώπων, το Δία, και αποτέλεσε την κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Περιλαμβάνει τη μόνιμη έκθεση ευρημάτων από τις ανασκαφές στον ιερό χώρο της ʼλτεως, τα οποία χρονολογούνται από τα προϊστορικά έως και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια.
Από το σύνολο των ανεκτίμητης αξίας εκθεμάτων σημαντικότερη είναι η έκθεση των γλυπτών, για την οποία είναι κυρίως γνωστό το μουσείο, καθώς και η συλλογή χάλκινων αντικειμένων, που είναι η πλουσιότερη στον κόσμο και απαρτίζεται από όπλα, ειδώλια και άλλα αντικείμενα, ενώ ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα ευρήματα της μεγάλης πηλοπλαστικής.

 Το κτηριακό συγκρότημα του μουσείου αποτελείται από εκθεσιακούς, βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους. Ο εκθεσιακός χώρος περιλαμβάνει τον προθάλαμο και δώδεκα αίθουσες, που όλες φιλοξενούν τη μόνιμη έκθεση ευρημάτων, προερχομένων από την ιερή ʼλτι. Οι βοηθητικοί-λειτουργικοί χώροι για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής κ.ά.) βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγα του μουσείου, ενώ το πωλητήριο λειτουργεί σε ξεχωριστό οικοδόμημα, ανάμεσα στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο. Το μουσείο διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους, που καταλαμβάνουν τμήμα της ανατολικής πτέρυγας και του υπογείου, καθώς και εργαστήρια συντήρησης πήλινων, χάλκινων, λίθινων αντικειμένων, ψηφιδωτών και μικροευρημάτων.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, που εποπτεύεται από τη Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος, ιδιαίτερα μετά την αναμόρφωσή του το 2004, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, φιλοδοξεί να παρουσιάσει στον επισκέπτη τη μακραίωνη ιστορία του ιερού, σύμφωνα με τις νέες μουσειολογικές αντιλήψεις.Το πρώτο Μουσείο στην Ολυμπία ιδρύθηκε το 1886 πάνω σε μικρό λόφο δυτικά της ʼλτεως, με χρηματοδότηση του εθνικού ευεργέτη Α. Συγγρού. Πρόκειται για ένα ωραίο κτήριο νεοκλασικού ρυθμού, σε σχέδια των W. Doerpfeld και F. Adler.

Το 1954 υπέστη σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς. Έτσι άρχισε να κτίζεται το Νέο Μουσείο Ολυμπίας, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 1975 σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού, και τα εγκαίνιά του έγιναν το 1982, με πλήρη επανέκθεση των θησαυρών της Ολυμπίας. Το Παλαιό Μουσείο επαναλειτουργεί ως Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πίσω

Facebook Twitter Flickr Youtube Rss
Created by e-dinet