Απέδωσε καρπούς η παρέμβαση του Κώστα Τζαβάρα για τη ρευστότητα των τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Υιοθετήθηκε από το υπουργείο Τουρισμού η πρόταση του βουλευτή Ηλείας για το ακατάσχετο στο κουπόνι επιδότησης

Έπιασε τόπο η ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηλείας και πρώην υπουργός Κώστας Τζαβάρας σχετικά με τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας, καθώς η αρμόδια υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη υιοθέτησε την πρότασή του να μην υπόκεινται σε παρακράτηση ή κατάσχεση τα χρήματα από τα κρατικά κουπόνια (voucher) επιδότησης διακοπών για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, καθώς μέχρι πρότινος ο έλεγχος των φορολογικών/ασφαλιστικών ενημερώσεων ή βεβαιώσεων οφειλής προκαλούσε καθυστερήσεις στον έλεγχο των αιτημάτων πληρωμών.

Κατόπιν της σχετικής κοινοβουλευτικής παρέμβασης του Ηλείου βουλευτή, στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 του ν.4875/2021 προβλέφθηκε ότι «τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού για την αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού ”Τουρισμός για όλους” για το έτος 2021, όπως αυτοί ορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, καθώς και τα νομικά πρόσωπα των ως άνω φορέων, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα».

Επιπλέον, για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, προβλέφθηκε στο άρθρο 59 του ν. 4875/2021 ότι: «Πάροχοι του προγράμματος ”Τουρισμός για όλους” που εδρεύουν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της έδρας τους, τη χρονική περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021, υποβάλλουν αιτήματα πληρωμής ανεξαρτήτως της περιόδου εξαργύρωσης του κουπονιού (voucher) και τα αιτήματα αυτά ελέγχονται κατά προτεραιότητα».

Ο Κώστας Τζαβάρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την θετική ανταπόκριση του υπουργείου Τουρισμού στην πρότασή του που ενισχύει την ρευστότητα των τουριστικών επιχειρήσεων στις δυσμενείς αυτές συνθήκες της συγκυρίας. Το ίδιο πνεύμα πρέπει να υιοθετηθεί και σε άλλους κρίσιμους για την ανάπτυξη της χώρας επιχειρηματικούς κλάδους. 

Facebook Twitter Flickr Youtube Rss
Created by e-dinet